Skip to content
Heart

Polityka prywatności i plików cookies

I. Postanowienia wstępne

§ 1

Pojęcia pisane wielkimi literami mają znaczenie nadane im w Regulaminie sklepu internetowego www.nobleplace.pl, przy czym użyte w dokumencie pojęcie Kupującego oznacza - w zależności od kontekstu - Klienta lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

§ 2

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne Sprzedawca wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

II. Dane osobowe

§ 3

1. Kupujący w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu.

3. Wszelkie dane osobowe, które Kupujący wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

§ 4

1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Kupujących innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

3. W celu wykonania umów zawieranych z Kupującymi za pośrednictwem Sklepu, ich dane będą powierzane w szczególności następującym podmiotom:

a. kurierzy i poczta dostarczający zakupione towary,
b. operatorzy płatności,
c. dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów, prowadzenia komunikacji z poziomu e-sklepu,
d. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Administratora.
e. podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne
f. podmioty prowadzące księgowość oraz obsługę prawną Sprzedawcy

4. Dane osobowe będą przekazywane Google LLC., która jest operatorem narzędzia analitycznego Google Tag Manager, monitorującego zachowania użytkowników w Sklepie, w tym aktywność użytkowników wchodzących w interakcje z reklamami w ramach sieci reklamowej Google

5. Dane osobowe będą przekazywane również Facebook Ireland Ltd., która jest operatorem narzędzia analitycznego Facebook Pixel (Piksel Facebooka), które pomaga mierzyć skuteczność reklam oraz monitoruje zachowania użytkowników w Sklepie oraz dostosowuje treść reklam do preferencji Kupującego

§ 5

1. Kupujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy lub korzystając z opcji dostępnych na koncie Klienta.

2. Kupujący ma również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Kupujący będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Kupujący będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Prawo to przysługuje w dwóch sytuacjach, jeżeli dane osobowe Kupującego przetwarzane są:

1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać,

2. na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy lub innego administratora; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Kupującego.

§ 6

1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupujących i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu, w tym w celu rozpoznawania reklamacji.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług.

3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Kupujący może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca ma prawo do wysyłania na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji marketingowych, w tym informacji o nowych towarach lub akcjach promocyjnych. Jeżeli Kupujący udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie poprzedzającym odwołanie zgody.

§ 7

Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.

§ 8

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

III. Pliki cookies

§ 9

1. Sklep wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu Kupującego, które mogą być następnie odczytywane przez Sprzedawcę.

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a. dostosowania zawartości Sklepu do preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze Sklepu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Kupującego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. analizy statystycznej;
c. utrzymania sesji Kupującego, dzięki której Kupujący nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d. dostosowania zawartości newslettera do preferencji Kupującego;
e. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w Sklepie;
f. marketingowym.

3. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: a. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram.

4. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

a. „sesyjne” (session cookies): są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

b. „stałe” (persistent cookies): przechowywane są w urządzeniu Kupującego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez niego.

§ 10

1. Sprzedawca informuje także Kupujących, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego.

2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.

3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

• Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

• Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

• Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

• Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 11

Sprzedawca informuje także Kupujących, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu Kupującego, może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

§ 12

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Kupującego mogą być wykorzystywane również przez współpracujące ze Sprzedawcą podmioty trzecie.

IV. Inne

§ 13

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 14

Sprzedawca na podstawie adresu IP Użytkownika i powiązanej z nim lokalizacji będzie optymalizował działanie Sklepu w celu jego dostosowania do potrzeb Użytkownika.


§ 15

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: kontakt@nobleplace.pl

2. Polityka zostaje na stronie http://nobleplace.pl/polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Sprzedawcy.